Volba zobrazených údajů

Volba zobrazovaných sloupců v seznamu souřadnic

Pokud některé z údajů zobrazovaných v seznamech nepoužíváte (např. zenitový úhel, typ bodu, převýšení, apod.), můžete pomocí příkazu Seznam ->Parametry zobrazení příslušné sloupce vypnout. Zobrazení je nastaveno pouze pro příslušný seznam a je zapsáno do hlavičky souboru, takže zůstane zachováno i při příštím otevření. Volbu lze vyvolat i kliknutím pravým tlačítkem myši na záhlaví seznamu (nikoli na barevné záhlaví s názvem souboru, ale na první řádek s hlavičkami sloupců). Nastavení zobrazených údajů je respektováno i při tiskových výstupech a ukládání seznamu souřadnic do protokolu.

Tip

Přejete-li si některý z údajů vypnout na trvalo pro všechny soubory, doporučujeme vytvořit si zakládací soubory, v nichž budou příslušné údaje vypnuty. Nastavení je ze zakládacích souborů převzato pro každý nově vytvářený soubor.