Kódovací tabulka

Kódovací tabulka je jednoduchý textový soubor, v němž jsou jednotlivým kódům přiřazeny odpovídající popisy. Struktura kódovacího souboru je zřejmá z následujícího příkladu:

1=Budova
2=Plot
3=Strom
4=Sloup
5=Lampa
6=Stožár
7=Mezník
8=Vchod
9=Orientace
10=PBBP
11=Nivelační značka
12=Zeď nahoře
13=Zeď dole
14=Silnice

V tomto kódovacím souboru jsou použity pouze číselné kódy, obecně však mohou být kódy tvořeny libovolnými alfanumerickými znaky.

Kódovací tabulka může navíc obsahovat tyto speciální položky:

Tabulka 9.1. Speciální položky kódovací tabulky

PoložkaPopis
@Title=Název kódovací tabulky
@Default=Tento popis je zobrazen u všech položek, jejichž kód nebyl v kódovací tabulce nalezen. Jestliže tato volba nebyla použita, program místo popisu zobrazí původní kód.
@Empty=Tento popis je zobrazen u všech položek, které nemají žádný kód.
@Separator=Jestliže označujete body při měření více kódy, můžete pomocí této položky nastavit, jakými znaky mají být na výpisu jednotlivé popisy odděleny. Nepoužijete-li tuto volbu, program popisy oddělí vždy jednou mezerou. (Znak, kterým jsou odděleny původní kódy, může být odlišný, a musíte jej nastavit v Soubor->Nastavení->Kódování: Oddělovač kódů

Kódovací tabulky jsou uloženy v textových souborech s implicitní příponou .cod. Můžete si vytvořit libovolné množství kódovacích tabulek pro různé účely. Program GROMA používá tabulku, která je právě připojena. Není-li připojena žádná tabulka, program místo popisů zobrazuje původní kódy.