Telefon

(+420) 775 563 736

Email

info@groma.cz

Seznam zlepšení systému GROMA verze 7


 • Vyrovnání sítě - vypínání položek
  Jednotlivé vstupní položky (body, délky, směry a převýšení) lze vypínat a zapínat, aniž by bylo nutno je vypustit ze zadání a potom do zadání znovu přidávat.
 • Vyrovnání sítě - automatické vypínání nepoužitelných položek
  Vyskytnou-li se v zadání nepožitelné položky (body, na nichž nebylo měřeno, délky mezi nezadanými body, atd.), program je před vyrovnáním automaticky vypne, není tedy třeba je ručně odstraňovat.
 • Tisky - více kopií
  Při tisku lze zadat počet tisknutých kopií.
 • Import více souborů najednou
  Lze importovat více souborů najednou. Označíte-li při otevírání souboru více souborů (např. seznamů souřadnic v textové podobě, souborů s měřením z totální stanice), program je importuje všechny najednou.
 • Import souboru přímo do již otevřeného souboru
  Lze importovat soubor do již otevřeného souboru. Položky jsou přidány do existujícího souboru, aniž by byl zakládán nový soubor.
 • Manažer konfigurací
  Lze vytvořit více konfiguračních souborů, pojmenovat je a přepínat se mezi nimi. Aktivní konfiguraci lze měnit i z lišty nastavení.
 • Rychlé zamykání bodů
  Do konfigurace programu byla přidána možnost zapnutí/vypnutí rychlého zamykání bodů myší přímo v okně seznamu.
 • Výpočty - prostorová vzdálenost
  Výpočetní úloha Směrník a délka nyní počítá i prostorovou vzdálenost a převýšení.
 • Lišta nastavení
  Pod lištou nástrojů je nyní zobrazena lišta nastavení, z níž lze přímo měnit předčíslí, kód kvality a měřítko.
 • Export do formátu XML
  Souřadnice a měření lze nyní exportovat ve formátu XML (Extensible Markup Language).
 • Dávkový výpočet - diagnostika chyb
  Do dávkového výpočtu bylo doplněno protokolování chyb, kvůli nimž výpočet nebyl proveden nebo byl proveden neúplně (nenalezené body v seznamech souřadnic, nezorientované osnovy směrů, atd.).
 • Dávkový výpočet souborů MAPA2
  Systém nyní umožňuje dávkově zpracovávat soubory ve formátu MAPA2. Podporována je polární a ortogonální metoda.
 • Tiskový náhled
  Byla doplněna funkce pro zobrazení náhledu před tiskem seznamu souřadnic, seznamu měření a protokolu.
 • Automatická kontrolní kresba
  Lze zapnout automatické zobrazení kontrolní kresby při prvním výpočtu.
 • Rychlé zamykání bodů
  Do konfigurace programu byla přidána možnost zapnutí/vypnutí rychlého zamykání bodů myší přímo v okně seznamu.
 • Výpočty - prostorová vzdálenost
  Výpočetní úloha Směrník a délka nyní počítá i prostorovou vzdálenost a převýšení.
 • Přečíslování - alfanumerické identifikátory
  Funkce Přečíslování nyní podporuje i alfanumerické identifikátory.
 • Výpočty - Afinní transformace
  Do nabídky typů transformace byla doplněna ke stávající pětiparametrové afinní transformaci ještě transformace šestiparametrová.
 • Projekt - relativní cesty
  Cesty k jednotlivým souborům jsou nyní v projektu uloženy relativně vzhledem k umístění projektu, takže projekty fungují i po přesunu na jiné místo.
 • Konfigurace - umístění konfiguračního souboru
  V souboru Network.ini lze nyní definovat umístění konfiguračního souboru nepřímo pomocí systémových proměnných nebo klíčů registry.
 • Grafika - referenční soubory
  K otevřenému grafickému oknu lze zobrazit další grafické soubory nebo seznamy souřadnic jako referenční.
 • Záznamníky - Trimble 3303
  Byl doplněn import ze stroje Trimble 3303.
 • Výpočty - trasa
  Mezi výpočetní úlohy byl zařazen výpočet trasy. Program vypočte v zadaném polygonu délky, vtcholové úhly, apod.
 • Moduly - trojúhelníková kalkulačka
  Byl doplněn modul, pomocí něhož lze dopočítávat chybějící parametry rovinných trojúhelníků.
 • Výpočty v editačních oknech
  Ve většině editačních okének, do nichž se zadávají vstupní hodnoty, lze nyní zapisovat i matematické výrazy. Při zadávání délky lze tedy napsat např. 183.65+36.08.
 • Výpočty - inverzní transformace
  V transformaci souřadnic lze nyní počítat i zpětnou (inverzní) transformaci, aniž by bylo nutno měnit zadání vstupních bodů. Jedná se o skutečnou inverzní transformaci, takže body transformované do jiné soustavy a inverzní transformací transformované zpět dostanou opět původní souřadnice.
 • Digitalizace - přímé odečítání
  Modul pro připojení digitizéru nyní umožňuje přímé odečítaní grafických souřadnic bez nutnosti transformace. Lze to použít např. při odečítání výměr.