Telefon

(+420) 775 563 736

Email

info@groma.cz

Seznam zlepšení systému GROMA verze 12.1


Groma

 • Nová transformace JTSK - ETRF2000
  Byla aktualizována a Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním nově certifikována globální transformace mezi S-JTSK a ETRF2000. Stará transformace z předchozích verzí Gromy smí být používána pouze do 30.6.2018. Od 1.1.2018 smí být využívána nová transformace, která je součástí Gromy v.12.1.

Grafický modul

 • Upraveno generování plotů
  Od této verze se rozlišuje, zda se jedná o společný nebo specifický element pro náčrt. V případě, že se jedná o specifický element, již nedochází k nechtěnému generování kopie elementu do GPL.

 • Upravena funkce Umístit vybraný text se šipkou
  Od této verze již nedojde po vytažení šípky s PPC ke ztrátě informace o zvýraznění při tisku grafického znázornění.

 • Vylepšena funkce Prodloužit šipku k parcelnímu číslu
  Od této verze je umožněno editovat všechny druhy šipek (nejen šipky k parcelním číslům).