Telefon

(+420) 775 563 736

Email

info@groma.cz

Seznam zlepšení systému GROMA verze 12.2


Groma

 • Spuštění nápovědy ze síťového disku
  Z důvodu zabezpečení Windows nezobrazují nápovědu ve formátu .chm ze síťového disku. V této verzi byl způsob zobrazivání nápovědy upraven tak, že se nápověda nejprve zkopíruje na lokální disk a z něj otevře, takže ji Windows zobrazí bez problémů.

Grafický modul

 • Doplněna podpora načítání nové verze NVF ve verzi 5.3
  V této souvilosti je při importu krom jiného nově kontrolována hlavička VFK souboru. V případě, že VFK soubor obsahuje anonymizované údaje, bude import odmítnut. V takové situaci je nutné znovu zažádat na KP o nový VFK soubor s osobními údaji. Dle stanoviska ČUZK budou exportovaná data VFK vydávána jako podklad pro GP nebo přes WSGP beze změny - tak jako doposud.

 • Vylepšený WSGP modul
  • Doplněna podpora WSDP služeb v nové verzi 2.7.
  • Vylepšeno logování chyb vracených WSGP (např. vypršení platnosti hesla,...).
  • Doplněna podpora 2. části WSGP - podání žádosti o potvrzení GP.

 • Vylepšena funkce Editovat bod v PČB
  Nově se automaticky předvyplňuje FSÚ (MER) a ZPMZ (MER) při zpřesňování bodu.

 • Vylepšena úloha Nástroje->Oměrné->Kreslit oměrné podél elementu
  • Byla doplněna možnost volby z jakých souřadnic má být proveden výpočet kontrolních oměrných.
  • Byla doplněna možnost zvolit metodu umístění oměrných. Jsou k dispozici dva módy Automaticky na střed a Ručně.

 • Vylepšena úloha Nástroje->Oměrné->Kreslit oměrné mezi body
  Byla doplněna možnost volby z jakých souřadnic má být proveden výpočet kontrolních oměrných.

 • Vylepšena úloha Tvorba GP->Generování grafického znázornění GPL a Náčrtu
  Byla doplněna možnost volby z jakých souřadnic má být proveden výpočet kontrolních oměrných.

 • Vylepšena výpočetní funkce Vyrovnání na přímku
  Od této verze se při změně souřadnice stávajícího bodu automaticky protokoluje oprava souřadnice.

 • Vylepšen nástroj Sp. moduly->Export parcel
  Bylo rozšířeno hlášení o dokončeném výběru parcel dle zadaných podmínek, tak, aby z něj bylo čitelné kolik parcel se podařilo nalézt ve výkresu, a kolik se takto nalezených parcel podařilo resp. nepodařilo následně označit v seznamu pracel

 • Vylepšen nástroj Zobrazit->Manažer výkresů
  Bylo doplněna možnost definovat při zakládání nových vrstev měřítka pro jednotlivé typy výkresů. Současně byla doplněna možnost i tAto měřítka kdykoliv editovat.

 • Vylepšen nástroj Sp. moduly=>Generování zvacích dopisů
  Byla doplněna kontrola zadání času v položce Seznámení proběhne dne ... , v ... hodin: (název položky byl oproti předešlé verzi doplněn o čas), aby již nedocházelo k případům, kdy byly rozeslány zvací dopisy bez uvedení konkrétního času.

 • Vylepšen nástroj Nástroje->Manipulace - elementy->Změna otočení elementu
  • 2 body
  • 3 body
  • O aktivní úhel
  • Na zadaný úhel

 • Byla doplněna nová kontrola kresby Velikost/měřítko
  Tato kontrola zkontroluje všechny zájmové texty a značky jestli jejich velikost (s ohledem na aktuální měřítko výkresu) je v toleranci definované vyhláškou.

 • Vylepšeno zobrazování bodů PČB
  Od této verze jsou graficky odlišeny tyto stavy bodů v PČB. Pokud má bod různou souřadnici obrazu a polohy pak je jeho číslo bodu (SOBR i SPOL) zobrazeno s podtržením.

 • Vylepšen nástroj Sp. moduly=>Generování vytyčovacího protokolu
  Byla doplněna kontrola jestli všechny sousední parcely jsou uzavřeny. Tato kontrola nově upozorňuje i na případy kdy v případech trojmezí, čtyřmezí,..., je 3. či další parcela neuzavřena (jsou odhaleny pouze případy kdy v neuzavřené části leží parcelní číslo).

 • Byla doplněna nová automatická oprava Velikost/měřítko.
  Tato automatická oprava provede změnu velikosti textu či značky na správnou hodnotu (v závislosti na nastaveném měřítku výkresu).

 • Vylepšen nástroj Import DGN a Import podkladů.
  Byla doplněna možnost ovlivnit pořadí nově tvořených bodů, pomocí přepínače Při importu řadit nové body dle souřadnice v importním dialogu. V případě, že je tento přepínač zapnutý, jsou nové body číslovány po oblatech o velikosti 100x100m a v rámci této oblasti následně řazeny dle souřadnice X. Jednotlivé oblasti jsou řazeny od levého horního horu importované kresby směrem doprava a dále odshora dolu.

 • Vylepšen nástroj Nástroje->Pomůcky->Transformace vektor
  Od této verze je implicitně nastaven rozsah transformace na Ohrada. Dále je před transformací provedena kontrola jestli nejsou v PČB viditelné pouze souřadnice obrazu, pokud ano je o tom uživatel informován s možností přerušení transformace (v takovém případě by nebyly souřadnice polohy transformovány).

 • Vylepšen nástroj Manažer tisku
  Od této verze si aplikace pamatuje poslední nastavení profilu Nastavení tloušťky tisku i přes ukončení aplikace.

 • Doplněna nová funkce pro práci s ohradou Nástroje->Ohrada->Vytvořit ohradu dle polygonu
  Tato nová funkce Dle vymezovacího polygonu (VFK)> umožňuje vytvořit ohradu dle vymezovacího polygonu uloženého ve VFK souboru ( vytvořený pro účely katastr). Tato funkce se hodí zejména v případech, kdy je potřeba vymezovací polygon pro KP zvětšit/upravit o další dotčené parcely, aniž by bylo nutné opětovně polygon vytvářet celý znovu.

 • Vylepšeno zobrazování nápovedy. Na některých systémech mohlo docházet k situacím, kdy nebylo možné zobrazit nápovědu v případě, že byla aplikace nainstalována na síťovém disku, od této verze fungují i tyto případy.

 • Doplněn nový prvek do kreslení linií Grafické znázornění->Linie zvýrazněného škrtnutí.
  Tento prvek umožňuje provést zvýrazněné škrtnutí (červenou barvou) libovolného prvku. Nicméně je toto škrtnutí primárně určeno pro škrtání měřických značek, kde je zajištěno, že toto škrtnutí nebude při tisku oříznuto na hranici značky.