Telefon

(+420) 775 563 736

Email

info@groma.cz

Seznam zlepšení systému GROMA verze 12.5


Grafický modul:

 • Doplněn nový nástroj Nástroje->Kóty->Kreslit kótu - šířka
  Tento nástroj umožňuje provést okótování minimální vzdálenosti/šířky mezi vybranými prvky.
 • Doplněn nový nástroj Nástroje->Změna grafických vlastností->Zrušit zvýraznění v tisku gr. zn. (hnědě)
  Tento nástroj umožňuje zrušit příznak hnědého zvýraznění při tisku grafického znázornění u libovolného prvku ve výkresu.
 • Doplněn nový nástroj Nástroje->Změna grafických vlastností->Zvýraznit element v tisku gr. zn. (hnědě)
  Tento nástroj umožňuje nastavit příznak hnědého zvýraznění u libovolného prvku ve výkresu. Zvýrazněný element se při tiskovém výstupu Jako grafické znázornění tiskne hnědě.
 • Doplněn nový nástroj Nástroje->Změna grafických vlastností->Zrušit zvýraznění v tisku gr. zn. (modře)
  Tento nástroj umožňuje zrušit příznak modrého zvýraznění při tisku grafického znázornění u libovolného prvku ve výkresu.
 • Doplněn nový nástroj Nástroje->Změna grafických vlastností->Zvýraznit element v tisku gr. zn. (modře)
  Tento nástroj umožňuje nastavit příznak modrého zvýraznění u libovolného prvku ve výkresu. Zvýrazněný element se při tiskovém výstupu Jako grafické znázornění tiskne modře.
 • Vylepšen nástroj Nástroje->Editace->Prodloužit prvek k prvku
  Byla doplněna podpora prodloužení prvku k oblouku i kružnici.
 • Upraveny vlastnosti objektu Grafické znázornění, průsvitka->Osa, trasa (kabelu, kanalizace, ...)
  Vlastnosti byly upraveny tak, aby barva objektu při tisku grafického znázornění implicitně odpovídala vyhlášce, která požaduje hnědou barvu. Z tohoto důvodu byla změněna vrstva objektu na 76.
 • Upraveno vykreslování dvojitého podtržení textu
  Od této verze barva podtržení respektuje barvu samotného textu, tzn. je již podporováno modré obarvení konstrukční míry v náčrtu.
 • Vylepšeno rozložení panelu kreslení
  Rozložení panelu kreslení na horní nástrojové liště, bylo upraveno tak, aby byly hodnoty lépe čitelné.
 • Do seznamu rozšířených vlastností kreslených prvků byly doplněny nové vlastnosti
  Do seznamu rozšířených vlastností kreslených prvků na horní nástrojové liště byly doplněny nové vlastnosti usnadňující tvorbu grafického znázornění:
  • Zvýrazněný element (hnědě) - tato vlastnost u kresleného prvku automaticky nastaví příznak, že má být tisknut hnědě při tiskovém výstupu Jako grafické znázornění.
  • Zvýrazněný element (modře) - tato vlastnost u kresleného prvku automaticky nastaví příznak, že má být tisknut modře při tiskovém výstupu Jako grafické znázornění.
  • Zvýrazněný element (červeně) - tato vlastnost byla pouze pro přehlednost přejmenována, původní název byl Zvýrazněný element.
 • Vylepšena kontrola kresby Oblouky
  Kontrola kresby Oblouky byla vylepšena tak, aby nebyly hlášeny případy, kdy je hranice parcely tvořena obloukem a tato hranice je totožná s hranicí VB.
 • Vylepšena podpora kreslení rozšířených stylů
  Od této verze je možné aplikovat styly i na oblouky (styl na konci prvku, popřípadě obou koncích).
 • Doplněn nový rozšířený styl liniového prvku
  Byl doplněn nový rozšířený styl liniového prvku - 0.01 - Šipka na konci (malá).
 • Upraveno generování výkazu Statisika VB pro RWE
  V generování výkazu Statisika VB pro RWE bylo změněno zarovnávání generovaných hodnot v tabulce výkazu. Dle RWE vzoru má být zarovnávání vlevo.
 • Doplněn nový liniový prvek Linie, která není obsahem katastru
  Do skupiny Grafické znázornění, průsvitka byl doplněn nový liniový prvek Linie, která není obsahem katastru . Tento prvek slouží k vyznačení objektů, které nejsou obsahem katastru (ohrazení, oplocení, podezdívky apod.). V grafickém znázornění se automaticky tiskne hnědou barvou.
 • Doplněn nový textový prvek Text, který není obsahem katastru
  Do skupiny Grafické znázornění, průsvitka byl doplněn nový textový prvek Text, který není obsahem katastru. Tento prvek slouží k popisu objektů, které nejsou obsahem katastru. V grafickém znázornění se automaticky tiskne hnědou barvou.
 • Doplněn nový textový prvek Poznámka k bodovému poli
  Do skupiny Grafické znázornění, průsvitka byl doplněn nový textový prvek Poznámka k bodovému poli. Tento prvek slouží k popisu bodového pole, který se má v grafickém znázornění automaticky tisknout modrou barvou.
 • Doplněn nový textový prvek Staničení
  Do skupiny Grafické znázornění, průsvitka byl doplněn nový textový prvek Staničení. Tento prvek slouží k uvedení staničení, které se má v grafickém znázornění automaticky tisknout modrou barvou.
 • Doplněna nová značka Začátek staničení
  Do skupiny Grafické znázornění, průsvitka byla doplněna nová značka Začátek staničení. Tato buňka se používá k vyznačení začátku staničení a v grafickém znázornění se automaticky tiskne modrou barvou.
 • Doplněna nová značka Vrata, vjezd (levá, pravá strana)
  Do skupiny Grafické znázornění, průsvitka byla doplněna nová značka Vrata, vjezd (levá, pravá strana). Tato buňka se v grafickém znázornění automaticky tiskne hnědou barvou.
 • Upraven nástroj Nástroje->Výpočty->Výpočet polygonu (parcela, k.ú., ...)
  Od této verze se na výpočet výměry oblastí Parcela KN, Parcela ZE, Budova aplikuje 3 krokový ČÚZK algoritmus s automatickým výběrtem bodů dle KK a vylučováním bodů v přímce.
 • Vylepšen nástroj Editace SPI
  Od této verze při ručním přidání aktualizované parcely dochází k automatickému generování změnové dávky stávajích BPEJ dílů. Současně se tato úprava týká i generování nového stavu SPI s vypnutým přepínačem Generovat BPEJ k parcelám.
 • Vylepšen nástroj Nástroje->Výkazy, seznam souřadnic,...->Vygenerovat seznam souřadnic
  Doplněna volba Zakreslit pouze souřadnice polohy, která při vytyčení hranic zajišťuje, že vytyčované souřadnice polohy budou v seznamu souř. vytyčovacího náčrtu uvedeny samostatně, tedy bez souřadnic obrazu.
 • Doplněná nová kontrola kresby do nástroje Pomůcky->Kontrola kresby->Body->Solitérní nové body PČB
  Kontrola vyhledá všechny nové body PČB, které leží na nějakém vrcholu polohopisné kresby, ale tato kresba na ně není navázána (pravděpodobně v tomto místě nedošlo k převázání kresby z původního bodu na zpřesněný).
 • Vylepšen nástroj Pomůcky->Kontrola DB
  Byla doplněna kontrola, která vyhledá a zaloguje všechny nové body PČB jako varování, které leží na nějakém vrcholu polohopisné kresby, ale tato kresba na ně není navázána (pravděpodobně v tomto místě nedošlo k převázání kresby z původního bodu na zpřesněný).
 • Aktualizován systémový číselník katastrálních území.