Telefon

(+420) 775 563 736

Email

info@groma.cz

Seznam zlepšení systému GROMA verze 6


 • Alfanumerické označování bodů
  V seznamech souřadnic i v zápisnících lze body označovat buď standardně předčíslím a číslem, nebo libovolným alfanumerickým identifikátorem o maximální délce 16 znaků.
 • Další údaje v seznamech souřadnic
  V seznamech souřadnic lze kromě obvyklých údajů uložit ještě další čtyři číselné údaje. Lze definovat jejich názvy i způsob zobrazení (počet cifer a desetinných míst). Lze je použít např. pro hloubku uložení inženýrských sítí nebo pro druhé souřadnice bodu.
 • Datum a čas u bodů
  U každé položky v seznamu souřadnic i v zápisníku je uložen čas vytvoření a čas poslední změny.
 • Popisné informace v souborech
  V datových souborech lze nastavit více popisných informací o souborech (zakázka, lokalita, poznámky, atd.).
 • Hromadné protínání ze směrů
  Byla doplněna další samostatná výpočetní úloha - hromadné protínání ze směrů.
 • Průmět na přímku
  Byla doplněna další samostatná výpočetní úloha - průmět bodu na přímku (pata kolmice).
 • Délka protokolu
  Velikost protokolu již není v žádné verzi Windows omezena, není tedy třeba používat externí editor.
 • Výpočet výměr po oblouku
  Součástí hranice při výpočtu výměr může být i kruhový oblouk definovaný třemi body.
 • Dopočet chybějících délek u volného stanoviska
  U volného stanoviska je nyní možno nechat dopočítat neměřené délky.
 • Export seznamu měření do Mapy 2
  Seznam měření, načtený do systému Groma z libovolného formátu, lze nyní exportovat ve formátu MAPA 2.
 • Export/import seznamu souřadnic ve formátu dBase
  Seznam souřadnic lze exportovat i importovat ve formátu dBase, který je používán na katastrálních úřadech a v systému Dikat.
 • Odsazení u průsečíku přímek
  Při výpočtu průsečíku lze definovat odsazení obou přímek.
 • Váhy směrů při orientaci osnov
  Pri výpočtu orientace osnovy směrů (v libovolné úloze) lze zadat vzorec pro výpočet vah směrů.
 • Vzorce při hromadné změně
  Při hromadných změnách v seznamech souřadnic a měření lze používat vzorce.
 • Uživatelská transformace
  Kromě základních typů transformace lze použít uživatelskou transformaci, pro niž lze zadat libovolné funkční vztahy ručně (např. lze zadat hotové transformační vztahy pro transformaci JTSK - Sv. Štěpán).
 • Částečná změna předčíslí při přečíslování
  Při změně předčíslí v úloze přečíslovaní bodů lze změnit předčíslí pouze částečně (např. ponechat číslo kú a změnit ZPMZ, případně části předčíslí přesunout na jiné pozice).
 • Uložení zápisníku do protokolu
  Zápisník lze exportovat v textové podobě do protokolu.
 • Tisk po jednotlivých stránkách
  Při tisku lze zvolit interval stran, které mají být vytisknuty.
 • Zakládací soubory
  Všechna nastavení pro seznamy souřadnic a seznamy měření lze uložit do zakládacích souborů, které jsou použity při zakládání nových seznamů. Tím je zajištěno, že všechny nové soubory automaticky přeberou požadovaná nastavení.
 • Automatické označení orientací
  Po importu seznamu měření program automaticky označí orientace dle zadaných kritérií.
 • Ukládání výpočetních úloh do projektu
  Do projektu lze kromě standartních datových souborů ukládat i soubory z výpočetních úloh (polygonové pořady, výměry, kontrolní oměrné, transformační klíče).
 • Otevírání souborů z výpočtů a modulů
  Soubory z výpočetních úloh (polygonové pořady, výměry, kontrolní oměrné, transformační klíče) a z rozšiřujících modulů (vyrovnání sítě, geometrické plány, výpočet trasy komunikace) lze otevírat přímo přes standardní okno pro otevření datového souboru systému Groma.
 • Aktualizace souřadnic u výpočtu výměr
  Při výpočtu výměr lze použít dříve uložený předpis výměry a nechat aktualizovat původní souřadnice z otevřených seznamů souřadnic.
 • Ukládání seznamu souřadnic ve formátu Leica/8 a Leica/16
  Seznam souřadnic lze uložit ve formátu Leica/8 a Leica/16 (osmiznakový a šestnáctiznakový formát pro stroje Leica). Tyto soubory jsou připraveny pro přenos do stroje.
 • Nastavení počtu desetinných míst
  Nyní lze nastavit požadovaný počet desetinných míst samostatně pro souřadnice, výšky, délky, směry a plochy.
 • Vypínání výpočetních úloh v dávce
  Pro dávkový výpočet lze nyní zvolit, které úlohy mají být zpracovávány. Lze např. vypnout výpočet volného stanoviska v dávce.
 • Kontrola číslování
  Funkce umožňuje provést kontrolu číslování seznamů souřadnic. Program zkontroluje seznam a vytvoří protokol, v němž sjou vypsány jednotlivé souvislé bloky bodů.
 • Zobrazení pouze označených položek
  V seznamech lze nyní zapnout zobrazování pouze označených položek. Tuto funkci lze použít např. při vyhledávání bodů v rozsáhlých seznamech souřadnic.
 • Váhy a změna čísel bodů při ukládání do seznamů
  Při aktualizaci bodu v seznamu souřadnic (ukládání bodu, který již v seznamu existuje), můžete nyní volit váhy pro průměrování (zvlášť pro polohu a výšku). Můžete také zvolit nové číslo bodu.