Telefon

(+420) 775 563 736

Email

info@groma.cz

Seznam zlepšení systému GROMA verze 4


 • Krok zpět
  Pro všechny změny v seznamech je nyní k dispozici funkce Krok zpět. Tato funkce je víceúrovňová. Každý soubor má přidělen zásobník pro ukládání změn, operace lze vracet zpět samostatně pro každý soubor, a to až do vyčerpání zásobníku.
 • Výškový pořad
  Kromě polygonového pořadu s výškami je nyní možno počítat i samotný výškový pořad. Při výpočtu jsou určovány pouze výšky, poloha bodů může být určena jiným způsobem.
 • Polygonový pořad s výškami v jednom okně
  Výškový výpočet polygonového pořadu je nyní integrován do dialogového okna pro polohový výpočet. Není již tedy třeba pracovat se dvěma samostatnými okny. Dialogové okno použitím záložek navíc zmenšilo svoje rozměry.
 • Klasické vyrovnání polygonového pořadu
  Kromě vyrovnání transformací nabízí nyní polygonový pořad i klasický způsob vyrovnání, tj. rozdělení souřadnicových odchylek úměrně velikosti souřadnicových rozdílů.
 • Práce s textovými soubory
  V systému Groma lze nyní přímo otevírat pro editaci textové soubory. Systém tuto možnost využívá při editaci kódovací tabulky, pro zobrazení vzhledu exportovaného seznamu souřadnic v textové podobě, apod.
 • Nastavení konfigurace pomocí záložek
  Veškeré konfigurace systému byly přesunuty do jediného dialogového okna, tvořeného záložkami. Tak lze nyní snáze měnit více nastavení najednou.
 • Roztřídění seznamů souřadnic dle mapových listů
  Seznamy souřadnic lze nyní automaticky rozdělit do více souborů podle mapových listů. Lze zvolit měřítko mapových listů, názvy výsledných souborů jsou vytvořeny z názvů mapových listů.
 • Export souřadnic do protokolu
  Celý seznam souřadnic nebo jednotlivé body lze nyní přímo jediným příkazem exportovat do protokolu.
 • Testování odchylek dle předpisů pro práci v katastru nemovitostí
  Kromě uživatelsky definovatelných sad tolerancí lze nyní zapnout testování odchylek a geometrických parametrů podle platných předpisů pro  práci v katastru nemovitostí. Pozitivní i negativní výsledky testů jsou ukládány do protokolu.
 • Nemodální dialogová okna
  Většina nástrojů pro práci se seznamy (přečíslování, hromadné změny, označování, atd.) je nyní ovládána pomocí tzv. nemodálních dialogových oken, tj. oken, která mohou být stále otevřena, aniž by bránila použití jiných částí systému. Okna lze minimalizovat na ikony, aby zabírala na obrazovce méně místa.
 • Třídění podle čísel i podle předčíslí
  Kromě standardního způsobu třídění seznamů souřadnic primárně podle předčíslí a sekundárně podle čísla je nyní možno zapnout třídění primárně podle čísla a sekundárně podle předčíslí.
 • Čtení a ukládání transformačního klíče do souboru
  Při transformaci souřadnic lze definovaný transformační klíč včetně seznamu identických bodů zapsat do souboru, z něhož jejj lze kdykoli znovu použít.
 • Nemodální okno s protokolem
  Dialogové okno s protokolem z posledního výpočtu je nyní nemodální, může být tedy stále otevřeno stejně jako kontrolní kresba, a veškeré změny lokálního protokolu se v něm okamžitě objeví.
 • Editace volného stanoviska v dávkovém výpočtu
  Při dávkovém výpočtu polární metody lze nyní editovat kromě orientací osnov i volné stanovisko (stejným způsobem jako při samostatném výpočtu).
 • Polární metoda s výškou
  Polární metoda pro jednotlivé body nyní počítá automaticky i výšku, není tedy třeba spouštět samostatný dávkový výpočet výšek.
 • Tučné nadpisy v protokolu
  Při tisku protokolu jsou všechny nadpisy vytištěny tučně, což výrazně zlepšuje přehlednost protokolu.
 • Průměrování bodů samostatně pro polohu a výšku
  Při opakovaném ukládání bodů do seznamu souřadnic nyní systém nabízí možnost volby ukládané hodnoty samostatně pro polohu i výšku. Můžete tedy např. nechat uložit starou polohu a novou výšku, apod. Záznam o průměrování je uložen do protokolu.
 • Překročení tolerancí a odchylek do protokolu
  Jakékoli překročení nastavených tolerancí nebo mezních odchylek pro práci v katastru nemovitostí je kromě varování automaticky zapisováno do protokolu.
 • Dávkový výpočet převýšení
  Ze vzdáleností a zenitových úhlů lze dávkově vypočíst převýšení a zapsat je do seznamu měření.