Telefon

(+420) 775 563 736

Email

info@groma.cz

Groma a Digitální technická mapa

Od 1.7.2024 nastane geodetům povinnost předávat výsledky geodetických činností ČÚZK ve formátu DTM (Digitální technická mapa). Pro předávání dat bude sloužit výměnný formát JVF (Jednotný výměnný formát digitální technické mapy).

Vyhláška o digitální technické mapě kraje byla uveřejněna ve Sbírce zákonů pod č. 393/2020 Sb. Novela této vyhlášky, uveřejněná pod číslem 186/2023 Sb., posouvá účinnost vyhlášky č. 393/2020 Sb. na 1.7.2024 (v souladu s obdobným posunem účinnosti části stavebního zákona, týkající se DTM).

Podrobné informace o DTM a DMVS (včetně vyhlášky č. 393/2020 Sb. a 186/2023 Sb.) jsou uvedeny na stránkách ČÚZK.

V současnosti usilovně pracujeme na nové verzi grafického modulu. Tato verze bude obsahovat samostatné moduly pro práci v katastru i DTM. Vydání nové verze s DTM modulem odhadujeme na 2Q 2024. Z časových důvodu bude první verze podporovat pouze základní práci s DTM (importy a exporty JVF, editace, kontroly,...) avšak bez možnosti přepnutí pohledů do 3D a dalších speciálních funkcionalit.

Z těchto důvodů jsme se rozhodli zpočátku poskytnout modul DTM jako plně funkční demo verzi, která nebude zpoplatněna. Ke zpoplatnění se přistoupí až za několik měsíců od spuštění DTM, kdy se situace kolem DTM ustálí. Cena za výsledný modul DTM bude zveřejněna někdy v průběhu 3Q/2024, až bude znám celkový objem prací na DTM modulu.

Modul pro práci v katastru nemovitostí, nahrazující stávající grafický modul, bude vydán později.

 

Ukázka pracovní verze nového grafického modulu: