Telefon

(+420) 775 563 736

Email

info@groma.cz

Groma a Digitální technická mapa

Od 1.7.2024 nastane geodetům povinnost předávat výsledky geodetických činností ČÚZK ve formátu DTM (Digitální technická mapa). Pro předávání dat bude sloužit výměnný formát JVF (Jednotný výměnný formát digitální technické mapy).

Vyhláška o digitální technické mapě kraje byla uveřejněna ve Sbírce zákonů pod č. 393/2020 Sb. Novela této vyhlášky, uveřejněná pod číslem 186/2023 Sb., posouvá účinnost vyhlášky č. 393/2020 Sb. na 1.7.2024 (v souladu s obdobným posunem účinnosti části stavebního zákona, týkající se DTM).

Podrobné informace o DTM a DMVS (včetně vyhlášky č. 393/2020 Sb. a 186/2023 Sb.) jsou uvedeny na stránkách ČÚZK.

V současnosti usilovně pracujeme na nové verzi grafického modulu. Tato verze bude obsahovat samostatné moduly pro práci v katastru i DTM. Vydání nové verze s DTM modulem odhadujeme na 2Q 2024. Z časových důvodu bude první verze podporovat pouze základní práci s DTM (importy a exporty JVF, editace, kontroly,...) avšak bez možnosti přepnutí pohledů do 3D a dalších speciálních funkcionalit.

Modul pro práci v katastru nemovitostí, nahrazující stávající grafický modul, bude vydán později.

 

Ukázka pracovní verze nového grafického modulu: