Seznam referencí

Tento seznam obsahuje pouze malou část uživatelů systému GROMA.

Seznam byl volen tak, aby obsahoval zástupce ze všech oblastí, kde je systém GROMA úspěšně využíván.

Seznam je řazen abecedně.

      Česká republika

 • Agroprojekt PSO s.r.o.
 • Angermeier Engineers Praha, a.s.
 • Brněnské komunikace, a.s.
 • Brněnské vodovody a kanalizace, a.s.
 • České dráhy, a.s.
 • Český Aeroholding, a.s.
 • Český Telecom, a.s.
 • Český úřad zeměměřický a katastrální
 • Dálniční stavby Praha, a.s.
 • Doprastav Praha, Žilina
 • Ekos Třebíč, s.r.o.
 • ELTODO, a.s.
 • Ekospol, a.s.
 • EUROVIA CS, a.s.
 • Gefos, a.s.
 • Gekon, s.r.o.
 • Geodézie ČS, a.s.
 • Geodézie Svitavy
 • GEODIS Brno, Praha, Romania
 • Geofot, spol. s r.o.
 • Georeal Plzeň, spol. s r.o.
 • Geos Litoměřice, v.o.s.
 • Geos Opava, s.r.o.
 • Gepard, s.r.o.
 • GRID a spol. s.r.o.
 • GS, spol. s r.o.
 • Hrdlička, spol. s r.o.
 • Chemopetrol, a.s.
 • ILBAU, s.r.o.
 • INSET spol. s r.o.
 • Institut městské informatiky Praha
 • Katastrální úřady ČR (77 úřadů + 35 detašovaných pracovišť)
 • Laboratoř geoinformatiky Univerzity J.E.Purkyně
 • Lomy Mořina, spol. s r.o.
 • Metrostav, a.s.
 • Ministerstvo zemědělství
 • Mostecká uhelná společnost, a.s.
 • MOTT MACDONALD Praha, s.r.o.
 • Národní památkový ústav
 • NET4GAS, s.r.o.
 • Nová Huť - Projekce, spol. s r.o.
 • OHL ŽS, a.s.
 • OKD Rekultivace, a.s.
 • Okresní pozemkové úřady
 • Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
 • Povodí Labe, a.s.
 • Povodí Moravy, a.s.
 • Povodí Odry, a.s.
 • Pozemkové úřady
 • PRAGIS a.s.
 • Pragoprojekt, a.s.
 • Pražské silniční a vodohospodářské stavby
 • Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
 • Ředitelství silnic a dálnic
 • Severočeské doly, a.s.
 • Sitel, spol. s r.o.
 • Skanska, a.s.
 • Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
 • Spolana, a.s.
 • Správa veřejného osvětlení hl. m. Prahy
 • Stavby silnic a železnic, a.s.
 • STRABAG, a.s.
 • Subterra a.s.
 • SUDOP Praha, a.s.
 • Swietelsky stavební s.r.o.
 • T-MAPY spol. s r.o.
 • Technická správa komunikací Praha
 • Transgas, a.s.
 • Ústav archeologické památkové péče
 • Vegacom, a.s.
 • Vítkovice, a.s.
 • Vodní stavby Praha, a.s.
 • VPÚ DECO PRAHA, a.s.
 • Zeměměřický a katastrální inspektorát
 • ŽS Brno, a.s.

      Slovenská republika

 • DOPRASTAV, a.s.
 • Geodex
 • Gerys, s.r.o.
 • Globing Poprad, s.r.o.
 • HRDLIČKA-KOŠICE, spol. s r.o.
 • LINDNER-GEOING
 • MAPING
 • Slovenský plynárenský priemysel, š.p.
 • Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
 • Technická univerzita Košice
 • Technická univerzita Zvolen
 • Slovnaft, a.s.
 • U. S. Steel Košice, s.r.o.
 • Vodohospodárska výstavba, š.p.
 • Východoslovenská energetika, a.s.
 • Závod SNP, a.s. - závod IPS
 • Železnice Slovenskej republiky

      Školy


       V těchto školách probíhá výuka systému Groma:

 • České vysoké učení technické v Praze
 • Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích
 • Mendelova univerzita v Brně
 • Ostravská Univerzita
 • SPŠ Duchcov
 • SPŠ stavební Josefa Gočára Praha
 • SPŠ stavební Liberec
 • SPŠ stavební Opava
 • SPŠ stavební Plzeň
 • SPŠ stavební Rybitví
 • SPŠ stavebná a geodetická Košice
 • SPŠ zeměměřická Praha
 • Technická univerzita Zvolen
 • Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
 • Univerzita Karlova v Praze
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Univerzita Pardubice
 • Vysoké učení technické v Brně