Telefon

(+420) 775 563 736

Email

info@groma.cz

Komunikace se systémem MicroStation

 

Komunikace se systémem MicroStation

 

Modul slouží k přímé komunikaci Gromy se systémem MicroStation resp. PowerDraft. Umožňuje přímý přenos bodů ze seznamů souřadnic systému Groma do výkresu v systému MicroStation a naopak. Kromě toho obsahuje řadu dalších užitečných nástrojů.

Komunikační modul je vytvořen ve vývojovém prostředí MicroStation a skládá se z několika aplikací.

Aktuální verze modulů si můžete stáhnout zde:

Komunikační moduly pro systém MicroStation
Verze systému MicroStation Název Velikost
MicroStation v.8 ustn8i.zip 58KB
MicroStation 95, SE, J ustn55.zip 51KB
MicroStation v.5 ustn50.zip 56KB

 

Spuštění

Ze systému MicroStation lze spustit Gromu jako kteroukoli jinou aplikaci, tj. příkazem MDL LOAD GROMA. Tento příkaz lze pro úplnou intergraci systémů začlenit i do menu MicroStation. Po vyvolání příkazu je spuštěn komunikační modul i systém Groma. Systém Groma se od této chvíle chová jako nadstavba MicroStation (jeko okno je stále navrchu, lze jej zmenšit na ikonu).

Přenášení bodů

Body lze do výkresu přenést pouhým přetažením myší, není tedy třeba zdlouhavé vytváření souborů se seznamy souřadnic a jejich opětovné načítání sysémem MicroStation. Body jsou okamžitě po přenesení zobrazeny ve výkresu. Přenášet lze jednotlivé body i celé bloky označených bodů. Vzhled bodů ve výkresu (velikosti a umístění čísel, výšek, popisů a veškeré atributy zobrazení) lze podrobně definovat v konfiguraci. Můžete si sestavit celý seznam konfigurací, z něhož si pouze vybíráte, se kterou sadou atributů si přejete pracovat. Při přenášení mohou být automaticky umísťovány bodové značky podle popisů bodů.

Odečítání souřadnic

Z výkresu lze odečítat souřadnice bodů a přenášet je automaticky do systému Groma. Body lze ukládat do seznamů souřadnic, nebo přímo ukazovat vstupy pro kteroukoli výpočetné úlohu.

Dynamické zobrazování čísel

Při přenosu bodů do výkresu k nim lze připojit uživatelskou informaci, která obsahuje předčíslí, číslo, výšku a popis bodu. Tato informace se nezobrazuje ve výkresu, ale lze ji využít pro další úlohy. Informace mohou být dynamicky zobrazovány, tj. popisy jjsou viditelné na monitoru, ale nejsou součástí výkresu. Tento způsob zobrazování s sebou přináší různé výhody:
  • Popisy mají stálou nastavitelnou velikost bez ohledu na měřítko zobrazení.
  • Zobrazování popisů lze kdykoli vypnout i zapnout.
  • Při posouvání bodu se popisy automaticky přemisťují s ním.

Export seznamu souřadnic

Jestliže byly body ve výkresu vytvořeny s připojením uživatelské informace, lze je kdykoli exportovat do seznamu souřadnic. Při exportu zůstanou zachována čísla bodů, výšky i popisy, ale pokud body byly ve výkresu posunuty, dostanou aktuální souřadnice z kresby.

Spojování podle čísel bodů

Jestliže byly body ve výkresu vytvořeny s připojením uživatelské informace, lze tuto informaci použít pro spojování podle čísel (tento způsob je často rychlejší, než klasická tvorba kresby pomocí myši). Zvolíte pouze funkci, která má být při spojování použita (kreslení číry, křivky, ale i třeba umisťování značek), a potom pouze zadáváte čísla bodů.