Telefon

(+420) 775 563 736

Email

info@groma.cz

Výpočet vyrovnávací roviny

 

Výpočet vyrovnávací roviny

 

Modul je určen pro výpočet vyrovnávací roviny metodou nejmenších čtverců.

Do modulu se zadá seznam bodů se všemi třemi souřadnicemi. Modul vypočte rovnici vyrovnávací roviny metodou nejmenších čtverců. Minimalizuje se součet čtverců vzdáleností bodů od výsledné roviny. Lze zvolit obecnou nebo svislou polohu roviny.

Kromě rovnice vyrovnávací roviny modul vypočte souřadnice průmětů zadaných bodů do vyrovnávací roviny, a to dle nastavení takto:

  • X, Y, Z průmětů bodů do vyrovnávací roviny
  • X a Y bodů ve vyrovnávací rovině (rovina sklopena do XY), Z = vzdálenost bodů od roviny
  • X a Y bodů ve vyrovnávací rovině (rovina sklopena do XY), Z = 0

U každého vstupního bodu lze navíc zadat, zda má být použit pro výpočet rovnice vyrovnávací roviny, nebo zda má být vypočten pouze jeho průmět do roviny.