Telefon

(+420) 775 563 736

Email

info@groma.cz

Geometrické plány

Geometrické plány

Obecný popis

Modul je určen pro sestavení formulářů, které se přikládají ke geometrickému plánu. Jedná se o formuláře

  • Výpočet výměr parcel (dílů),
  • Výkaz dosavadního a nového stavu katastru nemovitostí
  • Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ),
  • Záznam podrobného měření změn,
  • Žádost o potvrzení geometrického plánu.
Modul generuje i vyplněné popisové pole pro geometrický plán a vytyčovací náčrt. Všechny formuláře odpovídají vyhlášce č. 26/2007 Sb. Modul je plně integrován do prostředí systému GROMA.

Vstupní hodnoty

Vstupní hodnoty se zadávají formou tabulek (podobně jako v MS Excel). Zadává se dosavadní a nový stav katastru nemovitostí a údaje potřebné pro porovnání se stavem evidence právních vztahů. Při použití ve spojení s grafickým modulem lze zadání přímo načíst z databáze.

Ukládání dat

Zadaná vstupní data i vygenerované výstupní tabulkylze zapsat do souboru pro další zpracování, a lze je kdykoli ze souboru načíst.

Zpracování

Po zadání vstupních hodnot lze zpracovat najednou celý geometrický plán, přičemž jsou vygenerovány příslušné tabulky. Výsledné tabulky jsou zobrazeny v dialogovém okně modulu.

Náhled

Před tiskem lze zobrazit náhled výsledných tabulek, tj. okno, v němž jsou tabulky zobrazeny přesně v takové podobě, jak budou vypadat po vytištění. Měřítko zobrazení lze měnit v rozsahu 50 - 300%.

Výstupy

Tabulky lze vytisknout přímo na jakékoli instalované tiskárně, nebo exportovat do formátu MS Excel nebo DXF.