Kapitola 46. Geometrické plány

Úvod

Program slouží k poloautomatickému vytváření formulářů Výpočet výměr, Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí, Výkaz údajů o BPEJ, Záznam podrobného měření změn, Žádost o potvrzení geometrického plánu a Vytyčovací náčrt.

Na základě vstupních hodnot, zadaných ručně nebo načtených z databáze jako vedlejší produkt vytvoření geometrického plánu v grafickém modulu, program vygeneruje návrhy tabulek geometrického plánu.

Tyto tabulky lze vytisknout, exportovat do DXF nebo MS Excel, načíst do grafického modulu, případně ručně nebo automatizovaně upravovat.