Kapitola 52. Geometrické plány

Geometrické plány

Úvod

Program slouží k poloautomatickému vytváření formulářů Výpočet výměr, Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí a Výkaz údajů o BPEJ.

Na základě vstupních hodnot, zadaných ručně nebo načtených z databáze jako vedlejší produkt vytvoření geometrického plánu v grafickém modulu, program vygeneruje návrhy tabulek geometrického plánu. Tyto tabulky lze vytisknout, exportovat do DXF nebo MS Excel, načíst do grafického modulu, případně ručně upravovat.