Popisové pole

Údaje, které mají být vyplněny v tabulce geometrického plánu (popisové pole) se vyplňují v dialogovém okně, které lze vyvolat příkazem Geometrický plán->Popisové pole.

Měřítko grafických podkladů slouží k výpočtu mezních odchylek ve výměrách.

Srážka mapového listu bude uvedena na začátku výpočetního protokolu.

Varování

Program srážku pouze vyplní do formuláře, ale předpokládá, že jsou výměry již opraveny, a žádnou opravu ze srážky mapových listů do výpočtu nezavádí.

Do hlavičky popisového pole lze umístit logo zpracovatele. Logo vyberete p stisknutí tlačítka (Logo...), jeho zobrazení můžete zapínat a vypínat přepínačem vedle tlačítka. Logo musí být ve formátu BMP.

Zapnete-li zobrazení loga, bude jím nahrazen text zadaný v okně Zhotovitel. V případě použití loga je tedy třeba, aby obrázek obsahoval všechny potřebné údaje o zhotoviteli.