Ovládání programu

Program se ovládá pomocí základního dialogového okna. Dialogové okno je pomocí záložek členěno na jednotlivé logické celky. Prvních šest záložek slouží pro zadávání vstupních dat, pod zbývajícími záložkami jsou zobrazeny výsledné formuláře.

Vstupní hodnoty se zadávají do tabulek. Některé položky je třeba vyplnit ručně, některé jsou zadávány výběrem z nabídky.

Editace tabulek

Při zadávání údajů stačí umístit kurzor na příslušnou buňku a začít psát. Pokud buňka již nějaký údaj obsahovala, bude přepsána. Chcete-li původní údaj pouze upravit, můžete režim editace vyvolat dvojitým kliknutím na buňku.

Chcete-li obsah buňky vymazat, umístěte na ni kurzor a stiskněte klávesy <Shift-Del>.

Chcete-li v tabulce vymazat celý řádek, umístěte kurzor do kterékoli buňky příslušného řádku a stiskněte klávesy <Ctrl-Del>.

Chcete-li do tabulky vložit řádek, umístěte kurzor do kterékoli buňky řádku, před který si přejete nový řádek vložit, a stiskněte klávesy <Ctrl-Ins>.

Filtry

Vstupní tabulky pro rozsáhlé geometrické plány mohou být velmi dlouhé. Přestože program vstupní data při zpracování seřadí podle parcelních čísel, i tak může být obtížné v nich vyhledávat konkrétní údaje, zejména je-li třeba vyhledávat podle jiného sloupce, než podle kterého je tabulka řazena. Z toho důvodu je ve vstupních tabulkách možnost filtrování dat. Při nastavení filtru jsou zobrazovány pouze řádky, které vyhovují nastaveným filtrům.

V prvním řádku všech tabulek, které slouží k zadávání vstupních hodnot, lze definovat filtry, které program používá při zobrazování zadaných hodnot. Položky, které zadanému filtru nevyhovují, nebudou zobrazeny.

Filtry jsou ve formě seznamů, v nichž jsou uvedeny hodnoty, které se v příslušném sloupečku zadávací tabulky vyskytují. Kromě toho seznamy navíc obsahují prázdnou položku pro zrušení filtru a položku [Nezadáno] pro výběr řádků, v nichž je příslušná buňka prázdná.

Filtry lze libovolně kombinovat, tj. lze nastavit více výběrových kritérií, a v seznamu zadaných hodnot budou zobrazeny pouze položky vyhovující všem kritériím.

Příklad použití filtrů ve vstupních tabulkách - filtrování parcelních dílů dle dosavadního čísla

Editace tabulek

Označování buněk

Pro některé úpravy tabulek (kopírování, změna atributů) je vhodné nejprve označit oblasti, které si přejete upravovat.

Označit oblasti lze následujícími způsoby:

 1. Označení obdélníkové oblasti z klávesnice: umístěte kurzor na jeden roh označované oblasti. Potom stiskněte na klávesnici klávesu <Shift> a kurzorovými klávesami (šipky) přesuňte kurzor na protilehlý roh označované oblasti.

  Příklad označení oblasti tabulky
 2. Označení obdélníkové oblasti myší: ukažte myší na jeden roh označované oblasti. Potom stiskněte levé tlačítko myši a přetažením kurzoru do protilehlého rohu při stisknutém levém tlačítku oblast označte.

  Tip

  Přejete-li si označit více nesouvisejících bloků, postupujte při označování dalších bloků stejně, ale se stisknutou klávesou <Ctrl>. Takto označený blok bude přidán k blokům označeným dříve, viz obrázek.

  Příklad označení více nesouvisejících oblastí tabulky
 3. Označení celého řádku nebo sloupce tabulky myší: klikněte myší na záhlaví řádku nebo sloupce, a bude označen celý řádek nebo sloupec. Tento postup lze použít pouze u tabulek, u nichž jsou záhlaví řádků a sloupců zobrazena, tj. pouze u vstupních tabulek.

 4. Označení celé tabulky myší: klikněte myší do prázdného políčka v levém horním rohu tabulky. Tento postup lze použít pouze u tabulek, u nichž jsou záhlaví řádků a sloupců zobrazena, tj. pouze u vstupních tabulek.

Vkládání řádků

Pokud vyplňujete tabulku obvyklým způsobem, tj. postupně shora dolů, nemusíte se o přidávání řádků starat. Program přidává prázdné řádky na konec tabulky automaticky. Chcete-li vložit prázdný řádek jinam, než na konec tabulky, přemístěte kurzor na řádek, před nějž má být nový řádek vložen, a zvolte v nabídce Editace->Vložit řádek, nebo stiskněte kombinaci kláves <Ctrl-Ins>. Před řádek, na němž je kurzor, bude vložen prázdný řádek.

Odstraňování řádků

Přejete-li si odstranit celý řádek, umístěte na něj kurzor, a zvolte v nabídce Editace->Zrušit řádek, nebo stiskněte kombinaci kláves <Ctrl-Del>. Celý řádek bude z tabulky odstraněn.

Kopírování údajů

Přejete-li si zkopírovat některý údaj nebo blok údajů na jiné místo tabulky, postupujte následujícím způsobem:

 1. Označte blok, který chcete kopírovat.

  Tip

  Přejete-li si označit celý řádek, stačí pouze ukázat myší na první buňku (buňku, v níž je zobrazeno číslo řádku).

 2. Zvolte příkaz Editace->Kopíruj nebo Editace->Přenes, podle toho, zda si přejete data na původním místě ponechat, nebo zrušit.

 3. Na jiném místě tabulky označte blok, kam mají být data vložena.

  Důležité

  Označená oblast, do níž mají být data zkopírována, musí mít stejné rozměry (stejný počet řádků a sloupců), jako kopírovaná oblast.

Změna pořadí řádků

Přejete-li si zaměnit pořadí řádků ve vstupních tabulkách (tj. v tabulkách, v nichž jsou zobrazena záhlaví řádků), postupujte, prosím, takto:

 1. Ukažte myší na záhlaví řádku, který si přejete přesunout.

 2. Stiskněte levé tlačítko myši a přesuňte řádek na požadovanou pozici.

 3. Je-li řádek na pozici, na níž jej chcete ponechat (nová pozice je indikována červenou šipkou), uvolněte tlačítko myši.

Změna atributů buněk

Atributy buněk (barva, tloušťka, způsob zarovnání, okraje) program u vygenerovaných tabulek nastavuje automaticky. Pokud si ale přejete výsledné tabulky upravit, máte možnost atributy buněk měnit i ručně.

Chcete-li změnit atributy některých buněk, postupujte takto:

 1. Vyberte buňku nebo označte blok buněk, v němž si přejete změnit atributy buněk.

 2. Zvolte příkaz Úpravy->Písmo, Úpravy->Zarovnání nebo Úpravy->Ohraničení, podle toho, který atribut buňky si přejete změnit.

  Tip

  Tímto postupem můžete také hromadně měnit stav přepínačů. Stačí přepínače označit a zvolit požadovaný stav přepínačů v příkazu Úpravy->Přepínače.

Zpracování geometrického plánu

Po zadání vstupních dat (případně jejich načtení ze souboru) lze zpracování geometrického plánu spustit příkazem Soubor->Zpracovat nebo klávesou <F4>.