Doplňující údaje

Texty

V této tabulce můžete zadat libovolné texty pro doplnění geometrického plánu.

Je-li to možné, je zadání textů pomocí této tabulky vždy vhodnější, než jejich přímé vepsání do výsledných tabulek. Při novém zpracování geometrického plánu jsou totiž ručně provedené změny ve výstupních tabulkách přepsány, zatímco texty zadané pomocí této tabulky jsou vždy opět do výstupu zapsány.

 • Zobrazovat

  Pomocí tohoto přepínače můžete zapnout nebo vypnout umisťování příslušného textu, aniž by bylo třeba jej mazat a znovu zadávat.

 • Tabulka

  Zde si zvolíte, do které výstupní tabulky má být text umístěn.

 • Pozice

  V seznamu zvolte požadovanou pozici pro umístění textu.

 • Umístění

  Zvolte typ relativního umístění vzhledem k zadané pozici (Před nebo Za)

 • Text

  Do tohoto řádku zadejte požadovaný text. Přejete-li si vložit víceřádkový text, rozepište jej na více položek, a jednotlivé položky zadejte do seznamu textů (všechny se stejným umístěním).