Doplňující údaje a dodatečné úpravy

Vkládané texty

V této tabulce můžete zadat libovolné texty pro doplnění geometrického plánu.

Je-li to možné, je zadání textů pomocí této tabulky vždy vhodnější, než jejich přímé vepsání do výsledných tabulek. Při novém zpracování geometrického plánu jsou totiž ručně provedené změny ve výstupních tabulkách přepsány, zatímco texty zadané pomocí této tabulky jsou vždy opět do výstupu zapsány.

 • Zobrazovat

  Pomocí tohoto přepínače můžete zapnout nebo vypnout umisťování příslušného textu, aniž by bylo třeba jej mazat a znovu zadávat.

 • Tabulka

  Zde si zvolíte, do které výstupní tabulky má být text umístěn.

 • Pozice

  V seznamu zvolte požadovanou pozici pro umístění textu.

 • Umístění

  Zvolte typ relativního umístění vzhledem k zadané pozici (Před nebo Za)

 • Text

  Do tohoto řádku zadejte požadovaný text. Přejete-li si vložit víceřádkový text, rozepište jej na více položek, a jednotlivé položky zadejte do seznamu textů (všechny se stejným umístěním).

  Přejete-li si do textu dosadit nějaký údaj ze zadání geometrického plánu, lze to udělat pomocí symbolického zápisu s označením příslušné proměnné, v níž je údaj obsažen. Např. pro zobrazení čísla ZPMZ lze zapsat tento symbolický zápis: <CisloZpmz>

  tedy např. zápis Číslo ZPMZ: <CisloZpmz>

  vytvoří po zpracování text

  Číslo ZPMZ: 601365

  Seznam všech proměnných, které lze v textu použít, je uveden v následující tabulce:

  Tabulka 46.1. Proměnné pro použití ve vložených textech

  Název proměnnéObsah
  NazevNázev geometrického plánu
  CisloČíslo geometrického plánu
  ZhotovilNázev zhotovitele - firma
  OkresNázev okresu
  ObecNázev obce
  KuNázev katastrálního území
  CisloKuŠestimístné číslo katastrálního území
  MlOznačení mapového listu
  HraniceZpůsob označení hranic
  KatPracovisteNázev katastrálního pracoviště
  KuProKatastrální úřad pro
  CisloZpmzČíslo ZPMZ
  CisloPMČíslo PM
  ZadostDatumDatum žádosti
  ZamerilDatumDatum zaměření
  OverilDatumDatum ověření
  OverilCisloČíslo ověření
  PotvrdilDatumDatum potvrzení
  PotvrdilCisloČíslo potvrzení
  VypocetlDatumDatum zpracování
  DuvodZmenyDůvod změny
  PristrojPřístroj použitý při zaměření

Ukázkové zadání vkládaných textů:

Zadávání vkládaných textů

Ukázkový výstup (doplněné údaje jsou zvýrazněny):

Výsledné tabulky po zadání vkládaných textů

Dodatečné údaje

V této tabulce můžete ručně zadat další dodatečné údaje pro výsledné tabulky. Můžete zde zadat ručně např. další dotčené parcely (například v případě vytyčení, když na katastrálním pracovišti chtějí mít v seznamu dotčených parcel uvedeny i sousední parcely), nebo seznam osob seznámených s novými hranicemi.

Je-li v tabulce některý údaj uveden vícekrát (např. v ukázce více osob seznámených s průběhem nových hranic), budou ve výsledných tabulkách uvedeny všechny hodnoty, a to s ohledem na typ údaje buď za sebou v jedné buňce, nebo na řádcích pod sebou.

 • Zobrazovat

  Pomocí tohoto přepínače můžete zapnout nebo vypnout příslušný text, aniž by bylo třeba jej mazat a znovu zadávat.

 • Parametr

  Zde si zvolíte typ parametru, který nastavujete.

 • Hodnota

  Zvolte nebo zadejte hodnotu parametru - text, který má být uveden ve výsledných tabulkách.

  V textu lze opět použít proměnné definované v tabulce uvedené u vkládání textů (jako například datum zaměření v následující ukázce).

Ukázkové zadání dodatečných údajů:

Zadávání dodatečných údajů

Ukázkový výstup (doplněné údaje jsou zvýrazněny):

Výsledné tabulky po zadání dodatečných údajů

Dodatečné úpravy

V této tabulce můžete definovat dodatečné úpravy výsledných tabulek, které se mají provést po zpracování geometrického plánu. Lze zde zadat většinu úprav, které lze ve výsledných tabulkách provést ručně.

Ručně provedené úpravy výsledných tabulek budou po příštím zpracování plánu ztraceny. Pokud je zadáte do této tabulky, budou po zpracování vždy automaticky provedeny.

Každá úprava je definována tabulkou, pozicí, rozsahem buněk, požadovanou akcí a případným doplňujícím parametrem:

 • Zobrazovat

  Pomocí tohoto přepínače můžete zapnout nebo vypnout příslušnou úpravu, aniž by bylo třeba ji mazat a znovu zadávat.

 • Tabulka

  Zde si zvolíte, ve které výstupní tabulce má být úprava provedena.

 • Řádek

  Číslo řádku, v němž má být úprava provedena. Číslování řádků lze v tabulce zapnout přepínačem (Záhlaví) na liště Úpravy. Ponechále-li tuto buňku prázdnou, budou úpravy provedeny v celém sloupci.

 • Sloupec

  Číslo sloupce, v němž má být úprava provedena. Označení sloupců lze v tabulce zapnout přepínačem (Záhlaví) na liště Úpravy. Ponechále-li tuto buňku prázdnou, budou úpravy provedeny v celém řádku.

 • Řádků

  Počet řádků, v nichž má být úprava provedena. Pokud počet řádků nevyplníte, bude úprava provedena pouze v zadaném řádku.

 • Sloupců

  Počet sloupců, v nichž má být úprava provedena. Pokud počet sloupců nevyplníte, bude úprava provedena pouze v zadaném sloupci.

 • Akce

  Zvolte pořadovaný typ úpravy tabulky.

 • Parametr

  Zvolte nebo zadejte parametr pro úpravu tabulky (text v případě vkládání textu, typ zatovnání v případě zarovnání textu, atd.).

  Vkládáte-li text, lze opět použít proměnné definované v tabulce uvedené u vkládání textů.

Ukázka nastavení dodatených úprav:

Zadávání dodatečných úprav tabulek

Výsledná tabulka ZPMZ po provedení dodatečných úprav uvedených na řádcích 4-5 (nastavení tučného písma pro seznam dotčených parcel a označení mapového listu):

Dodatečné úpravy tabulky

K buňkám, upraveným pomocí automatických dodatečných úprav, je připojena poznámka, aby bylo po zpracování na první pohled zřetelné, které buňky byly dodatečně upraveny. Přítomnost poznámky je signalizována červeným čtverečkem v pravém horním rohu buňky. Po najetí kurzorem myši na čtvereček se zobrazí celý text poznámky.