Geometrický plán pro jednoho nabyvatele

Modul umožňuje zpracovávat geometrické plány i ve zjednodušené podobě ve variantě pro jednoho nabyvatele. Při zpracování plánu v této variantě se nepracuje s díly parcel, pouze s celými parcelami. Ve výsledné tabulce výkazu výměr nejsopu parcely dosavadního a nového stavu uspořádány obvyklým způsobem, tak, aby bylo zjevné, která nová parcela vzniká z které dosavadní. Namísto toho jsou ve výkazu výměr vypsány nejprve dosavadní parcely (měněné i zanikající), a následně nově vznikající parcely.

Zadání plánu, konkrétně sezam parcel a dílů, může být po načtení z databáze (kde je zadání připraveo pro standardní způsob zpracování) pro tuto variantu plánu zbytečně složité. V takovém případě lze tabulku Parcely a díly ručně zjednodušit odstraněním případných parcelních dílů, nebo ji nechat celou automatizovaně připravit/upravit na základě zadaných dosavadních a nových parcel. Postup bude uveden dále.

Výsledný zjednodušený stav zadání by měl vypadat tak, že v tabulce Parcely a díly budou uvedeny pouze nové parcely s vazbou na dosavadní parcelu, ze které vznikají. Dosavadní parcely, z nichž žádné nové nevznikají (tedy zanikající parcely) by měly být v seznamu parcel a dílů uvedeny pouze s vyplněným označením dosavadní parcely a s nevyplněným označením nové parcely. Tím je zajištěno, že se ve výsledných tabulkách tyto parcely objeví jako zanikající.

Ukázkový fragment zadání může vypadat takto:

Zadáví parcel a dílů v plánu pro jednoho nabyvatele

Pro tento způsob zpracování je třeba postupovat jedním z následujících způsobů: