Údaje pro BPEJ

Údaje pro sestavení výkazu o bonitovaných půdně-ekologických jednotkách se zadávají pomocí tlačítka (BPEJ), které je zobrazeno na konci každého řádku tabulky s díly parcel KN a DPE. Po stisknutí tlačítka je zobrazeno dialogové okno, v němž můžete pro každý díl zadat postupně kódy BPEJ a k nim příslušné výměry.