Vstupy a výstupy

Ukládání dat do souboru

Příkazem Soubor->Ulož nebo Soubor->Ulož jako nebo kombinací kláves <Ctrl-S> lze celé zadání geometrického plánu zapsat do souboru. Soubory s geometrickým plánem mají příponu .gp.

Kromě vlastního zadání plánu se vytvoří soubory se jménem shodným s názvem plánu a s příponami .vkz, .vpz, .zaz a .zmz. Tyto soubory obsahují výsledné výstupní formuláře, včetně případných změn, které v nich byly dodatečně provedeny. Po opětovném otevření geometrického plánu jsou automaticky načteny, takže nedošlo-li ke změně zadání, není třeba plán znovu generovat.

Čtení dat ze souboru

Geometrický plán dříve uložený do souboru lze ze souboru opět načíst příkazem Soubor->Otevři nebo kombinací kláves <Ctrl-O>. Po načtení je geometrický plán automaticky zpracován.

Náhled před tiskem

Výsledné tabulky lze před tiskem zkontrolovat přímo v dialogovém okně programu, nebo v tiskovém náhledu, vyvolaném příkazem Soubor->Náhled nebo kombinací kláves <Ctrl-V>. V okně s náhledem lze volit, která strana má být zobrazena, a lze nastavovat zvětšení zobrazení.

Tisk

Vlastní tisk tabulky se spustí příkazem Soubor->Tisk nebo kombinací kláves <Ctrl-P>. Před tiskem je zobrazeno dialogové okno, v němž lze volit výstupní zařízení.

Export do Excelu

Tabulky lze pomocí příkazu Soubor->Exportuj tabulku uložit do souboru ve formátu Microsoft Excel. V Programu Microsoft Excel lze provádět další zpracování a úpravy tabulek.

Před tiskem formuláře je třeba v MS Excelu upravit vzhled stránky následujícím způsobem:

  • Vypnout tisk mřížky

  • Zapnout barevný tisk, aby se vytiskly výplně buněk (jinak budou chybět rámečky tabulky)

  • Vypnout tisk záhlaví řádků a sloupců

  • U delších tabulek je též vhodné nastavit opakování hlavičky na každé stránce (Nahoře opakovat řádky), aby každá strana tabulky obsahovala hlavičku.

Export do DXF

Tabulky lze pomocí příkazu Soubor->Exportuj tabulku uložit do souboru ve formátu DXF, který lze načíst do dalších aplikací (MicroStation, AutoCAD, apod.). Vzhled tabulky lze definovat v dialogovém okně Soubor->Nastavení DXF.