Výsledné tabulky

Zadané vstupní hodnoty zpracujete pomocí příkazu Soubor->Zpracovat nebo stiskem klávesy <F4>. Program vygeneruje výsledné tabulky, které si můžete prohlédnout přímo v dialogovém okně, nebo pomocí náhledu před tiskem (Soubor->Náhled).