Kapitola 44. Vstupní / výstupní textový formát

Pro vstup/výstup seznamu souřadnic a seznamu naměřených hodnot je použit volně definovatelný textový formát. Předpis formátu můžete definovat v Soubor->Nastavení->Vstupní/výstupní formát souřadnic a Soubor->Nastavení->Vstupní/výstupní formát měření.

Formát se definuje ve víceřádkovém editačním okně.

Předpisy formátu se ukládají do konfiguračního souboru systému GROMA. Pokud používáte sdílenou instalaci systému GROMA pro více uživatelů, můžete společné formáty uložit do konfiguračního souboru formats.ini, který je umístěn v hlavním adresáři systému GROMA. Takto definované předpisy formátu budou mít k dispozici všichni uživatelé sdílené instalace, ale nebudou je moci upravovat.

Přestože program GROMA formálně nerozlišuje vstupní formát od výstupního, mají oba některé specifické vlastnosti, budou tedy popsány samostatně.

Vstupní / Výstupní formát je tvořen dvěma typy údajů:

Alfanumerické znaky

Alfanumerické znaky jsou při formátování pouze zkopírovány do výstupního souboru. Obvykle se jedná o oddělovací znaky (mezery, čárky, tabelátory, atd.).

Všechny alfanumerické znaky lze do předpisu formátu zapsat přímo, kromě znaků Tabelátor a znak "<". Je to způsobeno zvláštním posláním těchto znaků (tabelátorem se posouváte z editoru formátů na tlačítka v dialogovém okně, a znak "<" slouží k definici symbolů datových položek). Z tohoto důvodu je nutno zapisovat tyto znaky speciálním způsobem:

  • Tabelátor: "\t"

  • Lomená závorka: "<<"