Kapitola 40. Vstupní / výstupní textový formát

Pro vstup/výstup seznamu souřadnic a seznamu naměřených hodnot je použit volně definovatelný textový formát. Předpis formátu můžete definovat v Soubor->Nastavení->Vstupní/výstupní formát souřadnic a Soubor->Nastavení->Vstupní/výstupní formát měření.

Formát se definuje ve víceřádkovém editačním okně.

Princip uživatelského textového formátu

Předpisy formátu se ukládají do konfiguračního souboru systému Groma. Pokud používáte sdílenou instalaci systému Groma pro více uživatelů, můžete společné formáty uložit do konfiguračního souboru formats.ini, který je umístěn v hlavním adresáři systému Groma. Takto definované předpisy formátu budou mít k dispozici všichni uživatelé sdílené instalace, ale nebudou je moci upravovat.

Vstupní / Výstupní formát je tvořen dvěma typy údajů:

  • Alfanumerické znaky

    Znaky, které mají být pouze přepsány na příslušné pozice do výstupního souboru. Program je pouze přepíše do výsledného exportovaného řádku (oddělovací mezery, čárky, tabulátory, apod.), v případě speciálních formátů i o libovolný jiný text.

  • Datové položky

    Symboly, místo kterých program Groma do výsledného formátovaného řádku zapíše příslušné hodnoty (číslo bodu, souřadnice, atd.). Zapisují se do lomených závorek ve tvaru např. "<X:15:3>"