Vstupní / výstupní formát souřadnic

Pod touto záložkou můžete definovat nebo editovat vstupní/výstupní formát souřadnic pro zapisování a čtení z textového souboru. Postup při definování vstupního/výstupního formátu je podrobně popsán v příloze.