Načítání pomocí pevného formátu

Při načítání podle pevného formátu je vstupní řádka rozdělována pouze podle předpisu formátu. Údaje ve vstupních řádcích tedy musí být na pevných pozicích, určených v předpisu formátu.

Pozice každé položky je definována součtem šířek předchozích položek na řádku a počtu všech oddělovacích alfanumerických znaků.

Při předpisu formátu

<P:6><N:04>, X=<X>, Y=<Y>

musí tedy předčíslí začínat ve sloupci 1, číslo ve sloupci 7, souřadnice X ve sloupci 15 a souřadnice Y ve sloupci 30.

Program přitom netestuje, zda jsou oddělovací znaky shodné se znaky definovanými v předpisu formátu (zde po čísle bodu čtyři znaky vynechá, a netestuje, zda jsou to skutečně znaky ", X=").