Kapitola 43. Formáty vstupních souborů s naměřenými údaji

Program GROMA umožňuje import naměřených dat z většiny běžně používaných záznamníků. Datové soubory však musí mít určitou strukturu, aby byl program schopen je akceptovat.

Formáty se postupně vyvíjejí, případně se objevují formáty zcela nové, nejsou tedy v této příručce popsány. Při instalaci programu jsou instalovány i vzorové datové soubory, z nichž je obvykle formát patrný. V případě nejasností zodpovíme dotazy telefonicky nebo e-mailem.