Symboly datových položek

Symboly datových položek jsou textové řetězce, reprezentující příslušné údaje. Při výstupu jsou nahrazeny konkrétními daty ze seznamu.

Zapisují se do lomených závorek ("<" a ">"), čímž jsou jednoznačně odděleny od ostatních alfanumerických znaků.

Některé symboly jsou společné pro formáty souřadnicových souborů a souborů s měřenými daty (číslo bodu, atd.), většina jich je však specifických (viz následující tabulka).

Tabulka 44.1. Symboly datových položek pro seznam souřadnic

SymbolPopis
<P>Předčíslí
<N>Vlastní číslo
<NUM>Úplné číslo (číslo i předčíslí)
<CODE>Kód (popis) bodu
<X>Souřadnice X
<Y>Souřadnice Y
<Z>Souřadnice Z
<PREC>Kód charakteristiky přesnosti
<TYPE>Typ bodu
<ORIGIN>Kód pořízení bodu
<X2>Vedlejší souřadnice X
<Y2>Vedlejší souřadnice Y
<Z2>Vedlejší souřadnice Z
<PREC2>Kód charakteristiky přesnosti vedlejších souřadnic
<INFO1>Doplňující údaj číslo 1
<INFO2>Doplňující údaj číslo 2
<INFO3>Doplňující údaj číslo 3
<INFO4>Doplňující údaj číslo 4
<TYPE>Typ bodu
<B>Souřadnice B v systému ETRS2000
<BD>Souřadnice B v systému ETRS2000 - část stupně
<BM>Souřadnice B v systému ETRS2000 - část minuty
<BS>Souřadnice B v systému ETRS2000 - část vteřiny
<L>Souřadnice L v systému ETRS2000
<LD>Souřadnice L v systému ETRS2000 - část stupně
<LM>Souřadnice L v systému ETRS2000 - část minuty
<LS>Souřadnice L v systému ETRS2000 - část vteřiny
<H>Souřadnice H
<LINE>Číslo řádku ve vyexportovaném souboru

Tabulka 44.2. Symboly datových položek pro seznam měření

SymbolPopis
<P>Předčíslí
<N>Vlastní číslo
<NUM>Úplné číslo (číslo i předčíslí)
<CODE>Kód (popis) bodu
<HZ>Vodorovný úhel
<V>Zenitový úhel
<D>Délka
<DH>Převýšení
<SIG>Výška cíle (výška stroje)
<LINE>Číslo řádku ve vyexportovaném souboru