Import pomocí volného formátu

Ačkoli jsou v programu Groma formáty definovány zároveň pro vstup i výstup dat, má výstupní formát oproti formátu vstupnímu některé zvláštnosti.

Kdyby byl formát pro vstup definován stejně jako formát pro výstup, umožňoval by načítat data z jakéhokoli souboru o pevném formátu, tj. ze souboru, v němž jsou příslušná data na každém řádku umístěna na pevných pozicích (tj. např. souřadnice X na pozicích 10-22, atd.).

Obecně však textový soubor tomuto požadavku vyhovovat nemusí. Může vypadat např. takto:

8 1045656.12 740143.45
9 1045778.3 740227.66
10 1045771.13 740439.01

V tomto případě nemají údaje na řádku pevnou pozici, nelze je tedy načítat pevným formátem (např. souřadnice X začíná na pozici 3 až 4, podle velikosti čísla bodu).

Z tohoto důvodu byla do programu zařazena i možnost tzv. Volného formátu, který nevyžaduje údaje na pevných pozicích, ale načítá je podle umístění oddělovacích znaků (mezery, tabulátory a jiné nečíselné znaky).