Načítání pomocí volného formátu

Při načítání podle volného formátu je vstupní řádka rozdělována podle oddělovacích znaků (mezery, tabelátory, atd.). Údaje ve vstupních řádcích tedy nemusí být na pevných pozicích.

V importovaném souboru může být libovolné množství oddělovacích znaků, bez ohledu na počet oddělovacích znaků zapsaných v předpisu formátu (např. jsou-li v předpisu formátu oddělovací znaky ", X=", může být v datovém souboru libovolné množství mezer, třeba i pouze jedna).