Vstupní / výstupní formát měření

Obdobně jako u souřadnic je zde možno definovat nebo editovat vstupní/výstupní formát naměřených hodnot pro zapisování a čtení z textového souboru. Postup při definování vstupního/výstupního formátu je podrobně popsán v příloze.