Příklady výstupního formátu

Tabulka 44.3. Příklady výstupního formátu pro seznam souřadnic

FormátVýsledek
<N> <X> <Y>1 1044109.820 750010.900
<N:4> <X:14:4> <Y:14:4> 1 1044109.8200 750010.9000
<N:04>, <X>, <Y>0001, 1044109.820, 750010.900
<P:6><N:04>, X=<X>, Y=<Y>1000010001, X=1044109.820, Y=750010.900

Tabulka 44.4. Příklady výstupního formátu pro seznam měření

FormátVýsledek
<N> <HZ> <D> <DH> <SIG> <CODE>1 28.7894 14.370 0.588 1.300 PBPP