Informace o databázových serverech podporovaných systémem Groma

Obsah

50. Obecný postup při nastavení databází
51. Instalace a konfigurace databázových serverů
MySQL
Oracle
52. Poinstalační konfigurace databáze
Spuštění postalační konfigurace databáze
Ovládání nástroje pro konfiguraci databáze
53. Připojení systému Groma k databázi
54. Inicializace databáze
55. Založení projektu
56. Import dat z výměnného formátu nebo vzorových dat