Informace o databázových serverech podporovaných systémem Groma

Obsah

56. Obecný postup při nastavení databází
57. Instalace a konfigurace databázových serverů
MySQL
Oracle
58. Poinstalační konfigurace databáze
Spuštění postalační konfigurace databáze
Ovládání nástroje pro konfiguraci databáze
59. Připojení systému Groma k databázi
60. Inicializace databáze
61. Založení projektu
62. Import dat z výměnného formátu nebo vzorových dat