Kapitola 59. Připojení systému Groma k databázi

K databázi se připojíte ze systému Groma pomocí příkazu Databáze - Připojit k databázi. Máte-li server nainstalován lokálně, a neměnili-li jste při inicializaci databáze přednastavené parametry (zejména název databáze), není třeba dělat žádné další změny, a připojení by mělo úspěšně proběhnout.

V případě, že jste v přednastavených hodnotách něco změnili, bude pravděpodobně třeba upravit soubor sql/db.ini systému Groma. V něm je nastaven název databáze a název/adresa serveru. Podrobně je struktura souboru popsána v Uživatelské příručce systému Groma.