Ovládání nástroje pro konfiguraci databáze

Po spuštění se zobrazí dialogové okno, v němž je třeba zadat přihlašovací údaje:

Tyto přihlašovací údaje systém používá při vytváření databáze a uživatele. Musí se tedy jednat o přihlašovací udaje k účtu, který má práva tyto adminstrativní úkony provádět.

Vytvoření databáze

  • Jméno: název databáze, která má být vytvořena

  • Velikost (pouze pro Oracle a SQL Server): implicitní velikost databáze

  • Cesta k databázovým souborům (pouze pro Oracle a SQL Server): adresář, v němž budou datové soubory umístěny. Implicitní hodnota je převzatá z registru pro zvolený typ databáze (je-li tento nástroj spuštěn přímo na serveru)

Po stisknutí tlačítka Vytvořit program vytvoří dle zadaných parametrů databázi. V systému Oracle je navíc vytvořen tablespace stejného jména, jako je název vytvářené databáze. K takto vytvořené databázi se lze připojit systémem Groma, který po připojení k prázdné databázi automaticky nabídne vytvoření všech potřebných tabulek.

Po stisknutí tlačítka Odstranit program odstraní databázi zadaného jména.

Poznámka

V systému Oracle byl při vytváření databáze vytvořen i příslušný tablespace, který ale při odstranění databáze tímto příkazem odstraněn nebude - pokud si přejete jej odstranit, musíte k tomu použít některý z nástrojů dodávaných k systému Oracle (např. Enterprise Manager).

Varování

V systému Oracle je odstraněn uživatel i s databází a veškerými daty v jednom kroku.

Vytvoření uživatele

  • Jméno: název uživatelského účtu, která má být vytvořena

  • Heslo: heslo k uživatelskému účtu

Po stisknutí tlačítka Vytvořit program vytvoří dle zadaných parametrů uživatelský účet.

Poznámka

Pro správnou funkčnost je třeba účtu nastavit práva k příslušné databázi, takže je třeba mít vyplněn i název datamáze v rámečku Databáze.

Po stisknutí tlačítka Odstranit program odstraní uživatelský účet zadaného jména.

Varování

V systému Oracle je odstraněn uživatel i s databází a veškerými daty v jednom kroku.