Kapitola 60. Inicializace databáze

Po prvním připojení k databázi je třeba ji inicializovat. Při tomto procesu jsou vytvořeny všechny nezbytné tabulky a naimportovány systémové číselníky. Dialogové okno pro inicializaci databáze se zobrazí automaticky po připojení k prázdné databázi. Proces spustíte stisknutím tlačítka OK.

Tento nástroj můžete kdykoli vyvolat v systému Groma příkazem Databáze - Inicializovat databázi.

Varování

Spustíte-li tento nástroj na databázi s daty, všechna data budou ztracena. Program smaže a znovu vytvoří všechny potřebné tabulky.