Kapitola 50. Obecný postup při nastavení databází

Před zahájením práce s databází je třeba naistalovat databázový server, který bude sloužit jako úložiště dat. Systém Groma v současné době podporuje databáze Oracle a MySQL . K databázím se připojuje prostřednictvím ODBC driverů. Postup instalace je pro každý typ databáze jiný, budou zde tedy popsány všechny postupně.

Bez ohledu na typ použitého serveru je třeba postupně provést tyto kroky: