Kapitola 52. Poinstalační konfigurace databáze

Systém Groma obsahuje funkce, které zjednodušují poinstalační konfiguraci databáze.

Spuštění postalační konfigurace databáze

Funkci pro konfiguraci databáze naleznete v nabídce systému Groma, v menu Databáze - Vytvoření databáze a uživatele.