Digitalizace

Pro digitalizaci podrobných bodů slouží dialogové okno, které lze vyvolat příkazem Bitové mapy->Digitalizace.

Postup při vlastní digitalizaci je obdobný, jako při určování transformačního klíče. Po stisknutí levého tlačítka myši na ploše okna s bitovou mapou nebo s lupou jsou v dialogovém okně zobrazeny výsledné transformované souřadnice.

Chcete-li bod uložit, musíte zadat jeho předčíslí a číslo. Nezadáte-li předčíslí, program použije implicitní předčíslí, nastavené v Soubor->Nastavení->Redukce. Je-li zadáno číslo bodu, program je automaticky po odečtení souřadnic bodu zvýší o jedničku.

Je-li nastaven aktivní seznam souřadnic, program do něj automaticky odečtený bod uloží. Nechcete-li tedy body automaticky ukládat, nastavte aktivní seznam souřadnic na [Žádný].