Kapitola 17. Digitalizace rastrových dat

Program GROMA umožňuje pořizování souřadnic bodů zpracováním rastrových dat. Soubory s rastrovými daty lze získat naskenováním mapových podkladů.

Současná verze programu umožňuje zpracovávat rastrová data ve formátu bitové mapy (soubory .bmp, popř. .dib).

Načtení rastrových dat do programu

Chcete-li zpracovávat rastrová data, musíte nejprve otevřít okno s příslušným souborem. Okno s rastrovými daty se otevírá stejným způsobem, jako kterékoli jiné datové okno. V dialogovém okně pro otevírání souboru musíte zvolit položku Bitové mapy ze seznamu Soubory typu. Program vám nabídne všechny soubory s příponou .bmp, které nalezne v aktuálním adresáři.

Zvolíte-li některý soubor, program se nejprve pokusí v příslušném adresáři nalézt soubor stejného jména, ale s příponou .rnf. Tento soubor obsahuje informace o rastrových datech (identické body, transformační klíč, atd.). Jestliže soubor .rnf nenalezne, vytvoří nový. Do tohoto souboru jsou automaticky v průběhu zadávání ukládány identické body pro transformaci, v případě ukončení a opětovného spuštění programu (popř. po jeho havárii) lze tedy v digitalizaci pokračovat bez nutnosti nového určování transformačního klíče.

Transformační klíč se vztahuje k příslušnému souboru, a nikoli k oknu, můžete tedy otevřít najednou více oken s jednou bitovou mapou, a ve všech bude platit jeden transformační klíč (stačí jej tedy určit pouze v jednom libovolném okně).

Stejně, jako je tomu např. u souřadnicových souborů, můžete mít i souborů s rastrovými daty otevřených více najednou. Program při digitalizaci automaticky použije ke každému souboru příslušný transformační klíč. Máte-li otevřeno dialogové okno pro určení transformačního klíče (viz dále), program v něm zobrazuje údaje, vztahující se k oknu, na jehož ploše je právě umístěn kurzor myši. Přejedete-li kurzorem z jednoho okna s rastrovými daty do druhého, program okamžitě zobrazí identické body druhého souboru.