Určení transformačního klíče

Pro určení transformačního klíče slouží dialogové okno, vyvolané příkazem Bitová mapa->Transformační klíč.

Dialogové okno obsahuje vstupní řádky pro zadání grafických a skutečných souřadnic identických bodů. Skutečné souřadnice lze do vstupních řádků zadat, nebo přetáhnout myší ze seznamu souřadnic. Grafické souřadnice program do vstupních řádků vyplní po stisknutí levého tlačítka myši na ploše okna s bitovou mapou nebo na lupě.

Jsou-li zadány souřadnice bodu v obou soustavách, pomocí tlačítka (Přidat) lze bod přidat do seznamu identických bodů. Program automaticky aktualizuje transformační klíč a přidaný bod uloží na disk. Libovolný bod můžete ze seznamu vypustit pomocí tlačítka (Ubrat).

V seznamu identických bodů jsou zobrazeny i dosažené souřadnicové odchylky.

Jste-li s transformačním klíčem spokojeni (můžete si jej zobrazit pomocí tlačítka (Klíč)), můžete toto dialogové okno zrušit a přistoupit k vlastní digitalizaci. Budete-li chtít později transformační klíč zkontrolovat nebo upravit, v dialogovém okně bude po jeho opětovném vyvolání opět zobrazen celý seznam identických bodů. Po výpočtu transformačních vztahů je vytvořen protokol, v němž jsou informace o transformaci (transformační parametry, odchylky na identických bodech, atd.).