Uložit body do databáze

Pomocí tohoto příkazu můžete uložit body ze seznamu souřadnic do databáze. Jsou-li v seznamu souřadnic body, které nemají napojení na databázi (není u nich zobrazen symbol databáze), lze je tímto příkazem uložit do databáze.

Standardně jsou v nastavení systému GROMA zapnuty kontroly na duplicitní čísla bodů a identické souřadnice. Program při ukládání do databáze kontroluje, zda v ní již není uložen bod stejného čísla nebo o totožných souřadnicích. Nalezne-li takový bod, nový bod do databáze neuloží a zaznamená tuto skutečnost v protokolu. V některých speciálních případech je třeba takovéto body přesto do databáze uložit, z toho důvodu lze jednu nebo obě kontroly vypnout v Soubor->Nastavení->Prostředí.

Jsou-li v seznamu souřadnic některé body označené, budou do databáze uloženy pouze ony. Pokud žádné body označené nejsou, uloží se do databáze celý seznam souřadnic.

Podrobné informace o práci s databázemi naleznete v uživatelské příručce.