Uložit změny do databáze

Tento příkaz slouží k ložení změn v seznamu souřadnic do databáze. Příkaz lze použít pouze v případě, že seznam souřadnic vznikl importem z databáze.

Podrobnější informace o práci s databázemi můžete nalézt v uživatelské příručce.

Jsou-li v seznamu souřadnic některé body označené, budou do databáze uloženy pouze ony. Pokud žádné body označené nejsou, uloží se do databáze celý seznam souřadnic.

Podrobné informace o práci s databázemi naleznete v uživatelské příručce.