Dvojí souřadnice

Toto dialogové okno slouží k práci s dvojími souřadnicemi v seznamech.

Nástroj pro práci s dvojími souřadnicemi

V oblasti Soubory je třeba zadat základní souřadnicový soubor a pro některé funkce také doplňkový soubor. Soubory se vybírají přetažením myší do příslušného okénka nebo po stisknutí tlačítka (...).

Připravit soubor pro dvojí souřadnice

Po stisknutí tohoto tlačítka je základní soubor připraven pro práci s dvojími souřadnicemi. Jsou v něm nastaveny hlavičky a počty desetinných míst druhých souřadnic.

Import vedlejších souřadnic z doplňkového souboru

Tato funkce slouží pro doplnění druhého páru souřadnic z doplňkového souboru. Po spuštění této funkce se program pokusí ke všem bodům základního souboru vyhledat souřadnice v doplňkovém souboru. Nalezne-li je, doplní je do základního souboru jako druhé.

Zaměnit hlavní a vedlejší souřadnice

Po stisknutí tohoto tlačítka program zamění v základním seznamu souřadnic hlavní a vedlejší souřadnice. Chcete-li ve výpočtech místo hlavních souřadnic používat vedlejší, je třeba souřadnice nejprve tímto příkazem zaměnit.

Exportovat vedlejší souřadnice do nového souboru

Po stisknutí tohoto tlačítka program založí nový nepojmenovaný seznam souřadnic a zkopíruje do něj všechny vedlejší souřadnice ze základního seznamu. V nově vytvořeném seznamu jsou souřadnice uloženy jako hlavní.

Odstranit hlavní souřadnice

Po stisknutí tohoto tlačítka program ze základního seznamu souřadnic odstraní všechny hlavní souřadnice.

Odstranit vedlejší souřadnice

Po stisknutí tohoto tlačítka program ze základního seznamu souřadnic odstraní všechny vedlejší souřadnice.

Odstranit nulové vedlejší souřadnice

Po stisknutí tohoto tlačítka program ze základního seznamu souřadnic odstraní vedlejší souřadnice tam, kde jsou obě vedlejší souřadnice nulové.

Roztřídit souřadnice podle kódu kvality

Při práci se souřadnicemi lze oboje souřadnice ukládat do hlavních souřadnic, a až na závěr je tímto příkazem roztřídit mezi souřadnice obrazu a souřadnice polohy podle kódu kvality. Souřadnice s kódem kvality 3 nebo neurčeným kódem kvality zůstanou v souřadnicích obrazu, souřadnice s kódem kvality 4 - 8 budou přesunuty do souřadnic polohy.

Seskupit platné GPÚ do hlavních souřadnic

Příkaz provede úpravu opačnou k předchozí - z obou sad souřadnic vybere platné geometrické a polohové určení bodu, tedy souřadnice, u nichž je uveden kód kvality, a uloží je do hlavních souřadnic.

Označit body s odlišnými souřadnicemi

Pomocí tohoto příkazu můžete nechat v seznamu souřadnic označit body, u nichž se liší souřadnice obrazu a souřadnice polohy. Výhodně lze tohoto nástroje využít v kombinaci s možností nechat v seznamech souřadnic zobrazovat pouze označené položky. Po takto zpracovaném seznamu souřadnic v něm budou zobrazeny pouze body s odlišnými SOBR a SPOL.