Kapitola 45. Vyrovnávací rovina

Vyrovnávací rovina

Modul slouží k výpočtu vyrovnávací roviny metodou nejmenších čtverců. Rovnice roviny je vypočtena za podmínky minimálního součtu čtverců vzdáleností jednotlivých bodů od roviny. K této podmínce lze přidat dodatečnou podmínku svislosti roviny.

Zadání roviny

Rovina se zadává pomocí prostorových souřadnic bodů. Body lze do modulu zadat z klávesnice, nebo přetáhnout myší ze seznamu souřadnic. Do seznamu bodů se body přidávají stisknutím tlačítka (Přidat), ze seznamu se vypouštějí tlačítkem (Odebrat).

Pokud je při přidávání bodu do seznamu zaškrtnuta volba Použít pro rovnici roviny, bude přidávaný bod použit pro definici rovnice roviny. Je-li tato volba vypnuta, bude pro příslušný bod vypočtena vzdálenost od roviny, pro vlastní definici roviny však použit nebude. Body použité pro definování roviny jsou v protokolu označeny hvězdičkou.

Po výpočtu roviny jsou vypočteny vzdálenosti všech zadaných bodů od roviny.