Kapitola 48. Trojúhelníková kalkulačka

Trojúhelníková kalkulačka

Tento modul umožňuje výpočet prvků v obecném rovinném trojúhelníku

Po zadání nutného počtu vstupních hodnot (alespoň tři údaje, nikoli však tři úhly) program dopočítá zbývající hodnoty. Vypočtené údaje zapíše do protokolu a zobrazí tvar trojúhelníka.

Chcete-li zadat jinou kombinaci vstupních hodnot, musíte nejprve nepotřebné (resp. určované) hodnoty vypnout pomocí přepínačů - program neumožňuje zadat více než tři vstupní hodnoty.