Rovnice roviny

Rovnici výsledné roviny lze prohlédnout po stisknutí tlačítka (Rovnice). Rovnice je uvedena v protokolu.