Poloha roviny

Zde lze definovat požadovanou polohu výsledné roviny: