DXF

Zde můžete nastavit parametry pro zápis grafického souboru do souboru formátu DXF. Do souboru DXF jsou zapsány elementy v závislosti na nastavených parametrech zobrazení. Elementy, které jsou uloženy ve vypnutých vrstvách (tj. elementy, které v aktivním okně nejsou vidět), nebudou do souboru DXF uloženy.

Hlavička:

Tímto tlačítkem můžete zapnout ukládání hlavičky do DXF souboru. V hlavičce jsou uloženy informace o vrstvách, které jsou pro některé programy nezbytné (např. MicroStation, pokud hlavičku nenalezne, umístí všechny elementy do vrstvy 1).

Zaměnit X a Y:

Zapnete-li tuto volbu, program GROMA při exportu zamění souřadnice X a Y (u některých systémů je to nezbytné pro správné umístění souřadnicových os).

3D:

Tímto tlačítkem můžete zapnout export bodů ve třech souřadnicích pro zpracování v třírozměrném grafickém systému. Je-li tato volba vypnuta, výška je exportována jako textový popis.

Redukovat:

Zapnete-li tuto volbu, souřadnice jsou při exportu redukovány o redukce nastavené v Soubor->Nastavení->Redukce.

Koeficient X/Y/Z:

Zde můžete nastavit koeficienty, kterými jsou při výstupu vynásobeny příslušné souřadnice. U matematického souřadnicového systému, se kterým pracuje většina CAD systémů, je třeba pro správné umístění souřadnicových os nastavit koeficienty pro X a Y na hodnotu -1.

Výška textu:

Zde musíte nastavit požadovanou výšku textů. Výška se zadává ve skutečné velikosti v metrech (např. pro zobrazení znaků vysokých 2mm v měřítku 1:1000 zde musíte nastavit 2m).

Font pro čísla bodů/ pro výšky:

Chcete-li, aby soubor DXF obsahoval u textových elementů název fontu, můžete jej zde zadat. Necháte-li tyto vstupní řádky prázdné, položka s názvem fontu nebude v souboru DXF obsažena.