Průsečík přímka - směr

Průsečík přímka - směr

V této úloze můžete zadat měřený směr pomocí osnovy směrů, stejně jako např. u polární metody, a druhou přímku zadanou dvěma koncovými body. Program vypočte průsečík orientovaného směru se zadanou přímkou.

Je-li v ve zvolené sadě tolerancí nastaven minimální úhel protnutí u protínání, program jej porovná se skutečným úhlem a v případě potřeby zobrazí varovné hlášení.

Vypočtené body lze uložit do aktivního seznamu souřadnic stisknutím tlačítka (Uložit).