Průsečík přímka - kružnice

Průsečík přímka - kružnice

Tato úloha slouží pro výpočet souřadnic průsečíku přímky a kružnice. Přímka se zadává dvěma koncovými body, kružnice třemi body.

Kružnici pro výpočet zadejte třemi body (z klávesnice nebo přetažením myší) v rámečku Kružnice. Po zadání každého bodu stiskněte tlačítko pro následující bod.

Potom zadejte oba koncové body přímky do oblasti Přímka.

Zadáte-li číslo vypočteného bodu a stisknete-li tlačítko (Výpočet), program vypočte souřadnice průsečíku. V závislosti na konfiguraci mohou existovat průsečíky dva, jeden nebo žádný (je uvažována přímka, nikoli úsečka). V kontrolní kresbě se zobrazí vypočtené průsečíky. Aktivní, tj. ten, který je ve výpočetním okně zvolen, je v kontrolní kresbě zobrazen červeně. Druhé řešení, existuje-li, je zobrazeno zeleně.

Výsledné souřadnice lze přetáhnout pomocí myši do seznamu souřadnic.

Vypočtené body lze uložit do aktivního seznamu souřadnic stisknutím tlačítka (Uložit).