Hromadná změna

Po vyvolání tohoto příkazu se zobrazí dialogové okno, které vám umožní provádět hromadné změny v seznamech souřadnic i měření. Pomocí tohoto okna můžete měnit předčíslí bodů, nastavovat kód bodů, přičítat a odečítat konstanty od jednotlivých údajů, násobit nebo dělit jednotlivé údaje konstantou, atd.

Podrobně je hromadná změna popsána v uživatelské příručce.