Označ

Po této volbě program zobrazí dialogové okno, které slouží k označování položek v seznamu podle zadaných kritérií.

Můžete si zvolit, zda mají být položky, které kritériím vyhovují, přidány k dříve označeným, odebrány od dříve označených, či zda se jedná o nové označování.

Způsob označování je podrobně popsán v uživatelské příručce.